Welkom op de website van SBSO De Varens

In het geïntegreerd onderwijs moeten de leerlingen, mits extra hulp, aan dezelfde vereisten voldoen als de leerlingen uit het gewoon onderwijs zonder GON- begeleiding.

Eindtermen zoals voorgeschreven voor de opleiding moeten dus behaald worden.
De GON-populatie die vanuit onze school begeleid wordt bestaat vooral uit type 3, type 4 en type 9 (autisme).
De leerling krijgt 2 lesuren begeleiding per week gedurende een volledig schooljaar.
Afhankelijk van de ernst van de handicap, heeft men recht op 1, 2 of meerdere schooljaren.

De begeleidingsuren kunnen, naargelang de hulpvraag, als volgt ingevuld worden:
- Kindgericht: individueel werken met uw kind of tijdens de lessen uw kind ondersteunen of observeren.
- Team-ondersteunend: uitwerken van hulpmiddelen of tips verschaffen (ev. tijdens infosessies), bijwonen van klassenraden
- Ouder-ondersteunend: de ouders kunnen steeds bij de GON-begeleidster terecht met hun vragen en/of opmerkingen.

Overlegmomenten:
Alle betrokken partijen, namelijk de ouders, de school, het CLB en de GON-begeleidster zijn aanwezig op de:
" Startvergadering:
  •  Uitleg wat GON-begeleiding inhoudt en wat van de begeleiding mag worden verwacht.
  •  Informatie verzamelen over de leerling en de situatie.
  •  Opstellen integratieplan (hierin wordt de samenwerking officieel vastgelegd.)

" Tussentijdse evaluatie: omstreeks januari op initiatief van de GON-begeleiding

  •  Nagaan van de evolutie
  •  Eventueel de hulpvraag bijsturen

" Eindevaluatie:

  • Evolutie bespreken
  • Nagaan wat de verwachtingen zijn naar volgend schooljaar toe en in functie daarvan reeds afspraken maken.
Indien nodig, kunnen er tijdens het schooljaar extra overlegmomenten plaatsvinden die door alle partijen kunnen aangevraagd worden.

De GON-begeleiding kan opgenomen worden door onderwijskundigen of paramedici, elk met hun specifieke expertise, tewerkgesteld vanuit een dienstverlenende school Bijzonder Onderwijs.

Voor meer info kan u steeds terecht bij de GON-coördinator,Wendy De Schoenmaeker.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.