Het secretariaat en de maatschappelijke dienst.

Op het secretariaat kunt u terecht voor de inschrijving van uw zoon of dochter.
De leerlingen zelf kunnen er terecht voor alles wat het vervoer aangaat. Ook wordt er een up-to-date administratie over de leerlingen bijgehouden, zodat bij problemen steeds de juiste personen kunnen geraadpleegd worden.

De maatschappelijke dienst en het leerlingensecretariaat staan dicht bij onze leerlingen.
Samen met ouders en verantwoordelijken en begeleidende instanties, proberen ze een oplossing te zoeken voor eventuele problemen.

Kinesitherapie

Aangepaste medisch verantwoorde therapie in een goed uitgerust kinesielokaal. Klassieke kinesitherapie met o.a.:

 • Massage
 • Mobilisatie
 • Passieve- en actieve oefentherapie
 • Staptherapie
 • Psycho-motorische oefentherapie

Hydrotherapie met o.a.:

 • Onderwatermassage
 • Passieve mobilisatie onder water
 • Actieve oefeningen onder water
 • Watergewenningstherapie
 • Ontspanningstherapie

Aangepaste oefeningen op het buitenterrein.
Met o.a.: -Fietsen met driewieler schept een betere algemene mobiliteit.

 

Leerlingenbegeleiding

Meer info vindt u hier.

 

 Logopedie

De logopedisten screenen  de leerlingen en gaan indien nodig over tot individueel behandelen of klassikaal ondersteunen

Individuele logotherapie

 • articulatie corrigeren
 • spreekvloeiendheid verbeteren
 • stemgebruik verbeteren
 • woordenschat uitbreiden
 • zinsvorming verbeteren
 • woordvorming corrigeren
 • Nederlands aan anderstaligen
 • ondersteunde communicatiemiddelen aanbieden
  (SMOG, spraakcomputer)
 • spellingsproblemen remediëren
 • leesniveau optrekken
 • begrijpend lezen trainen

Individuele ondersteuning

 • in functie van de GASV
  Sprint, geldmanipulatie, kloklezen, solliciteren, …
 • in functie van de BGV
  leren leren, materialenkennis, productkennis, VCA, …

 Klassikale ondersteuning - GASV-les

 • opdrachten herhalen of herformuleren
 • taken vereenvoudigen
 • voorlezen
 • cursussen ordenen
 • groepstherapie SMOG

Klassikale ondersteuning – BGV-les

 • opdrachten herhalen
 • taken in deelstappen splitsen
 • fungeren als voorbeeld
 

Medisch

De schoolarts staat in voor:

 • Een regelmatige medische controle van de kinderen.
 • Geeft advies aan ouders en kinderen i.v.m. gezondheidsproblemen.

De verpleegkundige staat in voor:

 • Medische verzorging van de kinderen, psychosociale begeleiding.

De kinderverzorgster staat in voor:

 • De persoonlijke hygiëne en verzorging van de kinderen.
 • Het verhogen van de zelfredzaamheid (o.a. zindelijkheidstraining)
 • Het bevorderen van de integratie in de maatschappij

De Busdienst

Aangepast busvervoer,onder begeleiding met mogelijkheid tot liftbus.
De leerlingen worden 's morgens opgehaald en 's avonds terug naar de
plaats van bestemming gebracht.

Oudere leerlingen kunnen dan weer gebruik maken van het openbaar vervoer, m.n. de lijn, de trein om op hun bestemming te komen.

 
Meer informatie kan u op school bekomen bij Dhr . Dirk Naert
telefoon: 050/38.86.60

De Keuken

Omdat het maaltijdgebeuren een belangrijke rol speelt in het schoolgebeuren, wordt gezorgd voor evenwichtige en gevarieerde maaltijden.
Niet enkel het lichamelijk welzijn, maar ook de stimulatie van het concentratievermogen en de energie is hierbij belangrijk.

Onze schoolkok heeft een grondige kennis van de fysiologische noden van de leerlingen en houdt ook rekening met de bezorgdheid van de ouders en de smaak van de jongeren.
Samen met de leerkrachten grootkeukenmedewerker en hun leerlingen, zorgt de chef voor de bereiding van alle maaltijden in de productiekeuken van 'SBSO De Varens'.