Naar jaarlijkse traditie hebben wij op 20 april de stagementoren ontvangen die de leerlingen uit de kwalificatie- en intgtratiefase dit jaar hebben begeleid.
Overleg met het werkveld is cruciaal voor onze opleidingen. We bedankten alle aanwezigen voor hun interesse in de school en voor hun inzet bij de begeleiding van onze leerlingen.
Bij wijze van erkentelijkheid werd er aan alle stagegevers een etentje aangeboden, dat zeer gesmaakt werd.
Daarna werd het stageverloop van de leerlingen besproken en was er nog tijd om ervaringen te delen.
Het was een interessante en geslaagde avond!