Ook 2+3 GKM konden samen met de leerkrachten genieten van een klasversterkende activiteit. Het gekozen thema was " Werp je masker af'. 
Om dat te kunnen doen maakten we een masker van elkaar.
Voordien was er met het mooie weer tijd voor een korte boswandeling , wat ontspannend op de groep werkte.
Nadien konden de leerlingen vertellen welk gevoel ze hadden met een masker op.
Voor de meesten was het moment van masker afnemen een opluchting. 
Door de goeie sfeer in de groep kunnen we terug kijken op een geslaagde namiddag.