Na een winnende slogan gekozen te hebben. Beginnen we nu met een "zwerfvuilcontainer". Deze semi-doorzichtige container is is ingedeeld in PMD-papier&Karton - Restafval. Bedoeling is dat leerlingen die nablijven hebben zwerfvuil gaan oprapen in dit gesorteerd in deze container deponeren. De leerlingen worden uitgedaagd tijdens bepaalde tijdsintervallen (2 maand) de container zo leeg mogelijk te houden.

Alle activiteiten