De leerlingen van het observatiejaar zaaien groenten en brengen hun persoonlijk tuintje in orde.   De grond wordt bemest, zaaiklaar gelegd en geharkt.  Er wordt gezaaid en geplant en de tuintjes worden aangelegd.  Ook in de buitenklas kunnen  de leerlingen even tot rust komen, ventileren, een beetje  theorie leren over de planten.  De leerlingen van het  observatiejaar hebben duidelijk groene vingers!    

Alle activiteiten