In het kader van de GASV lessen brachten de ABO groepen een bezoek aan de vakbonden ACV en ABVV.
Op deze manier kregen de leerlingen een inzicht in de werking van de verschillende syndicale organisaties in Vlaanderen.
De leerlingen leerden het belang kennen van de vakbond, alsook de werking ervan en de verschillende diensten.
Aan hen om later te beslissen of ze lid willen worden of niet!

Alle activiteiten