Michelle, een oudleerling van 'De Varens' richting LOGAS komt de laatstejaars LOGAS een woordje uitleg geven over verder studeren voor zorgkundige. Daar er enkelen zijn die deze stap ook willen zetten, was het zeer interessant om een ervaringsdeskundige aan het woord te laten. Michelle drukte de nadruk op het belang van het ABO-jaar en de nodige wilskracht. Haar moto is 'waar een wil is, is een weg'.
Ik stond versteld toen ik Michelle de klas hoorde toespreken. Om trots op te zijn!

Alle activiteiten