Was het een les spelling? Of een les vrijetijdsbesteding? Ach, het was gewoon een plezante les !