Op dinsdag 21 februari ging in de mediatheek de infobeurs voor de leerlingen van observatie door.
Deze infobeurs werd georganiseerd door tweede- en derdejaars leerlingen tijdens de les 'leren leren'. Tijdens deze lessen werd er een planning opgesteld, er werd gebrainstormd, foto's werden genomen en per opleiding werd er een infobord samengesteld.

En toen was het zo ver...: de observatieleerlingen kwamen op bezoek! Er werden vragen gesteld, ervaringen gedeeld en informatie uitgewisseld.

De observatieleerlingen zijn nu klaar om een beslissing te nemen.