De leerlingen van het observatiejaar zaaien groenten en brengen hun persoonlijk tuintje in orde.   De grond wordt bemest, zaaiklaar gelegd en geharkt.  Er wordt gezaaid en geplant en de tuintjes worden aangelegd.  Ook in de buitenklas kunnen  de leerlingen even tot rust komen, ventileren, een beetje  theorie leren over de planten.  De leerlingen van het  observatiejaar hebben duidelijk groene vingers!    

Juist voor de krokusvakantie brachten de ABO leerlingen een bezoek aan het opvangcentrum voor asielzoekers in Brugge. Het Rode Kruis vangt al enkele jaren mensen op die een vluchtelingenstatuut hebben in ons land.  Het bezoek paste dan ook perfect in de GASV lessen rond actualiteit en de vluchtelingencrisis.
Emma, vrijwilliger van dienst, gaf ons eerst een uurtje uitleg in de kelders van het gebouw. Aan de hand van een duidelijke PowerPoint schetste een beeld over de vluchtelingensituatie over de ganse wereld.
Na de voorstelling kregen we een rondleiding in het gebouw zelf.
De leerlingen waren erg tevreden, en hebben misschien hierdoor een andere kijk gekregen op het heikele thema van asielzoekers.

Alle activiteiten