Op donderdag 22 februari 2018 trokken we met de leerlingen van de eerste fase (OV 2) naar Diksmuide en Ieper, en dit in het kader van V-dag. Die dag stond de Eerste Wereldoorlog centraal. Na een leuke busrit bezochten we eerst de Dodengang te Ieper. Daar konden de leerlingen zelf merken hoe het was om als soldaat in de loopgraven te verblijven.   Na het verorberen van de boterhammen volgden de leerlingen een workshop in het teken van CWRM (Coming World Remember Me) in Ieper. Tijdens onze wandeling naar de workshop, stopten we even bij de ‘Menenpoort’. Daarna maakten de leerlingen een beeldje uit klei en personaliseerden zij dit.  Het  beeldje staat voor een gesneuvelde soldaat.  Voor de leerlingen was het een leuke, boeiende maar toch een vermoeiende dag.

In het kader van de GASV lessen brachten de ABO groepen een bezoek aan de vakbonden ACV en ABVV.
Op deze manier kregen de leerlingen een inzicht in de werking van de verschillende syndicale organisaties in Vlaanderen.
De leerlingen leerden het belang kennen van de vakbond, alsook de werking ervan en de verschillende diensten.
Aan hen om later te beslissen of ze lid willen worden of niet!

Alle activiteiten