Af en toe dansen we met de klas observatie D onze zorgen weg!  Dit bevordert een goede sfeer en het samenhorigheidsgevoel in onze klas.Tijdens de antipestweek halen deze jongens en meisjes hun beste moves nog eens boven  en Elke toont je hoe je de stip it het beste danst.  We  krijgen ook nog een gastopdtreden van Mehdi!  Want dansen werkt nu eenmaal aanstekelijk !! Laat het virus je niet te pakken krijgen. ;-)

Op dinsdag 20 februari 2018 werden de leerlingen uit het observatiejaar uitgenodigd op een infobeurs in de refter. Deze beurs werd verzorgd door enkele leerlingen uit de opleidingsfase die tijdens de lessen basisaanbod gestuurd werden dit evenement zelfstandig te plannen en te  organiseren met als doel hun eigen opleiding aantrekkelijk voor te stellen! Deze uitdaging werd een echt succesverhaal voor beide partijen. De leerlingen observatie weten wat te kiezen volgend jaar !

Alle activiteiten