BGV

De eerste Fase

De leerlingen krijgen naast de algemene vorming vooral manuele activiteiten (16 uur per week) met nadruk op handvaardigheidstraining. Werken met verschillende materialen en aanleren van basisvaardigheden.

De 2de fase

De nadruk op prestatietraining, arbeidsattitudevorming en stage. In het atelier maken ze werkstukken bv. voederhuisje. Hun resultaten worden bijgehouden via controlebladen.

De leerlingen werken ook aan verschillende opdrachten voor externen.

 

 

 

Meer Info over OV2