De melding inzake spijbelen gebeurt via de school, na overleg met het CLB.
De politie komt pas tussen wanneer het CLB reeds werd ingeschakeld.
Er wordt gebruik gemaakt van een standaard meldingsfiche.

Hier kan u het politieprotocol doorstroom diagram spijbelen downloaden.