INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Vanaf wanneer ?
 • Voorrangsperiode broers en zussen:
  van maandag 8 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021.
 • Start vrije inschrijvingen:
  maandag 22 maart 2021
Hoe?
 • Inschrijven op afstand: online formulier op www.devarens.be
 • Digitaal ondertekenen van pedagogisch project en schoolreglement
 • Tot capaciteiten zijn bereikt www.devarens.be
 • De volgorde van inschrijven wordt gerespecteerd
Toelatingsvoorwaarden ?
 • Geboren in 2008 of eerder (uitzonderingen zijn mogelijk)
 • Verslag M-decreet of Voorlopig verslag buitengewoon onderwijs
Nodig bij het invullen online inschrijvingsformulier ?
 • Identiteitskaart leerling (rijksregisternummer)
 • Adres van de leerling
 • Telefoonnummer/e-mailadres van een ouder/voogd
 • Akkoord (beide) ouders/voogd
Je bent nu al geïnteresseerd ?
 • Vul interesseformulier in (website)
  Dit is GEEN inschrijving - geeft geen voorrang!
 • Er volgt een telefonisch contact
Online lukt niet ?
 • Tel De Varens voor verdere hulp: 050 38 86 60
Schoolbezoek ?
 • Uitzonderlijk en na de schooluren: 050 38 86 60
* De Varens werkt samen met internaat De Hazelaar (apart in te schrijven!) die zich op het schooldomein bevindt. Ook met internaat De Bevertjes werken we samen.

Verkiezingen schoolraad De Varens

Dit schooljaar worden nieuwe schoolraden verkozen voor de volgende 4 jaar. Op 1 april 2021 treden ze in werking, maar daar gaat een hele kiesprocedure aan vooraf.

Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, leerlingen, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken. Een schoolraad overlegt immers met de directeur en geeft advies.

Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus kunnen zich kandidaat stellen voor coöptatie. Dit kan tot uiterlijk 1 februari 2021.

Van 26 februari tot en met 10 maart vinden de coöptatieverrichtingen plaats.

Om je kandidatuur in te dienen gebruik je het formulier KR1 Kandidaatstellingsformulier. Dit stuur je terug naar de voorzitter van het kiesbureau: H. Verstraete, directeur.

Adres: Nieuwe Sint - Annadreef, 27
8200 Brugge

Meer info over de schoolraad vind je via deze link: infobrochure schoolraad

Virtuele opendeurdag

Als school openstaan voor innovatie betekent ook in tijden van Corona zoeken naar creatieve oplossingen om de deuren digitaal te openen voor ouders en (toekomstige) leerlingen. De bedoeling is dat je van thuis uit onze school kan ontdekken, terwijl je toch het gevoel hebt dat je in het gebouw aanwezig bent. Vanaf vandaag kan je onze school volledig virtueel bezoeken. Meer dan 89 lokalen werden in beeld gebracht. Neem zeker deel aan onze wedstrijd en maak kans op een leuke prijs!
Kijk je mee hoe het werkt?
SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin