Het secretariaat en de sociale dienst

Het secretariaat is het eerste onthaalpunt van de school. De leerlingen zelf kunnen er terecht voor alles wat afwezigheden, vervoer en dergelijke aangaat. Ook wordt er een up-to-date administratie over de leerlingen bijgehouden, zodat bij problemen steeds de juiste personen kunnen geraadpleegd worden.

Bij onze maatschappelijke werkers kan u als ouder terecht voor inschrijvingen, vragen omtrent de toekomst van uw kind, financiële ondersteuning en vele andere administratieve vragen.

Paramedisch team

Psychologen

Aanmeldingsvragen verkennen en therapieën plannen. Overleg en feedback omtrent leerlingen die therapie volgen op school. Participatie aan het denkproces omtrent leerlingen met specifieke problemen. Voorzitten van klassenraden omtrent beeldvorming van onze leerlingen en feedback hieromtrent doorgeven aan de leerlingenbegeleiding.

Medisch en verzorgend personeel

De schoolarts staat in voor:

  • Een regelmatige medische controle van de leerlingen.
  • Geeft advies aan ouders en jongeren i.v.m. gezondheidsproblemen.

De verpleegkundige staat in voor:

  • Medische verzorging en psychosociale begeleiding.

De kinderverzorgster staat in voor:

  • De persoonlijke hygiëne en verzorging.
  • Het verhogen van de zelfredzaamheid.

Logopedisten

Bieden naast individuele therapie ook individuele en klassikale ondersteuning.

Kinesitherapeuten

Bieden aangepaste medisch verantwoorde therapie en hydrotherapie. Individuele en klassikale ondersteuning bij jongeren met motorische problemen. Ondersteunen bij orthopedische hulpmiddelen.

Busdienst

Aangepast en begeleid busvervoer met mogelijkheid tot liftbus.
De leerlingen worden 's morgens opgehaald en 's avonds terug naar de plaats van bestemming gebracht. Oudere leerlingen kunnen dan weer gebruik maken van het openbaar vervoer.
Meer informatie kan u op school bekomen op het secretariaat, telefoon: 050/38.86.60

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin