Beste lezer

Sommige jongeren hebben het zeer moeilijk om de leerstof en de studiedruk van het gewoon onderwijs te verwerken.
De ontmoediging bij deze jongelui kan leiden tot schoolmoeheid en dit kan leiden tot gedragsproblemen thuis en op school.
In bepaalde gevallen is een doorverwijzing door het CLB naar “De Varens” een goede uitweg.

De opleidingen Grootkeukenmedewerker, Lasser, Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, Metselaar, interieurbouwer, Schilder/Decorateur en Tuinbouwarbeider staan garant voor een beroepsopleiding voor uw zoon of dochter die moet toelaten om in het gewoon arbeidsmidden ingeschakeld te worden.

Onze opleidingsvormen 1 en 2 zijn gericht op integratie in de beschutte werkplaatsen of aanpassing in om het even welk beschermd leefmilieu.
De relaties met de beschutte werkplaatsen uit onze omgeving zijn zeer goed en de kwaliteit van onze oudere leerlingen laat toe dat de meesten vlot opgenomen worden binnen deze arbeidsmarkt.

De luxe van kleine pedagogische eenheden, leerstof aangepast aan de specifieke mogelijkheden van iedere leerling en het terugvinden van klasgenoten met gelijkaardige moeilijkheden kunnen de problemen helpen oplossen.

De school telt 4 locaties:
De Varens – Hoofdgebouw, dat in een prachtige groene omgeving kadert, beschikt over een moderne infrastructuur en een omvangrijk machinepark en is ingeplant in de onmiddellijke omgeving van de dorpskern van Sint-Andries.
De leerlingen worden er actief opgeleid tot integratie in een gewoon arbeidsmilieu.
Ook voor de verzorgingsgroepen van opleidingsvorm 1 is er een afzonderlijke vleugel met aangepaste infrastructuur.
De Varens – Centrum: Stuifzande, gelegen in de pittoreske oude stadskern.
De Varens – Manitoba: huisvest de leerlingen die opgeleid worden tot tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen.
Naast een dagelijkse bijzondere ophaaldienst die de leerlingen kosteloos naar school brengt, is er voorzien in kosteloos openbaar vervoer voor de oudere leerlingen.
De Varens - 't Kasteeltje - Heist: huisvest onze ABO en AUTI leerlingen.
Een autivriendelijk gebouw omvat structuurklassen met werkhoeken, een vrije tijdsruimte, een lokaal om sociale vaardigheden en zelfredzaamheid te trainen, een gestructureerde didactische keuken, een werkplaats ingericht volgens het principe van het lopende bandsysteem, ...

Daarnaast ligt er in onze achtertuin een zwembad met Olympische allures waar we wekelijks met alle groepen twee uur gaan zwemmen.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding beschikken wij over een goed uitgebouwd sportcomplex.
De grootte ervan laat ons toe om interscolaire competities te houden voor alle binnensporten.

In onze school zijn meerdere begeleiders begaan met de scholieren. Indien nodig kan beroep gedaan worden op de zorgen van logopedist, kinesist, verpleging en kinderverzorging.
Tijdens de klassenraad worden de tekortkomingen, noden en vorderingen van elke leerling regelmatig besproken en wordt een programma op maat van de leerling opgesteld.

U zult het merken: in “De Varens” heerst een klimaat waarin iedere leerling ondanks de moeilijkheden aanvaard en gestimuleerd wordt.

Wij delen de bekommernis van de ouders en andere verantwoordelijken en wij staan open voor de betrokkenheid van deze partners. In de loop van een schooljaar zijn er regelmatig formele momenten van overleg of informatie, maar ook via sportieve of culinaire activiteiten proberen wij de ouders te benaderen.

De Varens is een buitengewone pluralistische school met respect voor elke levensopvatting en religieuze of filosofische overtuiging.

Geïnteresseerden zijn steeds welkom. Met vreugde en fierheid zal ik u rondleiden en zo ruim mogelijk informeren.


De directeur

 

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin