Het Buitengewoon Secundair Onderwijs van het Gemeenschaps Onderwijs biedt jongeren met leermoeilijkheden een volwaardige opleiding.
Dit vereist een andere aanpak en specialere voorzieningen dan in het gewoon onderwijs.
'De Varens' biedt uw zoon of dochter een aangepast leerprogramma aan dat aansluit op de interesses van uw kind. Ook zorgen wij - indien nodig - voor een persoonlijke begeleiding.
Bovendien bevinden de leerlingen zich in kleine klasgroepen, waardoor het sociaal contact naar voren komt en een aangenamere sfeer wordt gecreëerd.
Hierdoor kan uw kind ook beter individueel worden opgevolgd.
Per leerling wordt een handelingsplan opgesteld, waarin de te volgen weg wordt uitgestippeld die de meeste kans biedt op succesvol slagen.
De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs
(PPGO). In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Wekelijks komen ook de directie, paramedici en leerkrachten in de klassenraad samen. Hier wordt de evolutie van elke leerling besproken en een individueel handelingsplan opgesteld of bijgewerkt.
Verder is er een intensief contact met het CLB waar uw kind, indien u dit wenst, kan worden opgevolgd.
Doorheen het schooljaar worden begeleide bedrijfsbezoeken en studiereizen gepland. Ze maken de lessen levensechter...
Ook worden de leerlingen uitgestuurd op stages in de nijverheid, waardoor ze extra worden voorbereid op het beroepsleven.
Een kwalificatiegetuigschrift wordt meegegeven aan de leerlingen die het vijfde jaar met vrucht beëindigen. Hiermee kan uw zoon of dochter terecht op de gewone arbeidsmarkt.
Verder biedt 'De Varens' ook nog gratis busvervoer, een internaat verbonden aan de school, een verzorgde keuken en nog veel meer.

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin