Leerlingenbegeleiding

Onze school voert een duidelijk beleid op leerlingenbegeleiding. Dit geïntegreerd beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:

  • De onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

De school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor de leerlingen die het nodig hebben. De brede basiszorg is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op leerlingenbegeleiding de ontwikkeling van alle leerlingen binnen de 4 begeleidingsdomeinen stimuleert door:

  • Een krachtige leeromgeving aan te bieden
  • De leerlingen systematisch op te volgen
  • Actief te werken aan het verminderen van risicofactoren
  • Beschermende factoren te versterken

Het hele schoolteam, ouders en leerlingen krijgen inspraak in dit beleid zodat het door iedereen gedragen is. Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren in de school maar maakt er integraal deel van uit.

De onderwijsloopbaan
De school geeft informatie bij belangrijke overgangsmomenten, ondersteunt in de studiekeuze, adviseert wat betreft toekomstmogelijkheden. We organiseren doe-dagen, snuffelstages of proefperiodes voor mogelijke nieuwe leerlingen. Als een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs wordt geadviseerd, dan begeleidt een coördinator het hele proces.

Leren en studeren
We bieden hulp aan jongeren met onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften. Bij problemen gaan we in de klassenraad op zoek naar gepaste ondersteuning. Samen met de leerling, de ouders en de leerkracht zoekt de interne ondersteuner naar gepaste hulp binnen de klas. Bij ernstige problemen verwijzen we door naar het CLB.

Psychisch en sociaal functioneren
Het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen is van zeer groot belang. Jongeren kunnen worden geconfronteerd met pesten, faalangst, stress, agressie... Andere jongeren spijbelen vaak of lopen thuis weg en zoeken naar een luisterend oor. De cel leerlingenbegeleiding werkt multidisciplinair samen om het welbevinden van alle leerlingen op school te verbeteren. De cel werkt oplossingsgericht aan probleemsituaties. Het uitgangspunt van onze leerlingenbegeleiding is: ‘Elke leerling moet op een ontspannen en aangename manier zijn beroep kunnen leren’. Naast de vele aandacht die naar leerlingen met problemen gaat probeert de leerlingenbegeleiding ook aandacht te hebben voor de ‘grijze’ leerling. De leerling die gewoon doet wat van hem/haar verlangt wordt, die het jaar door eerder weinig speciale aandacht vraagt.

Preventieve gezondheidszorg
De school bevordert en bewaakt de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van jongeren. We hebben hierbij aandacht voor de lichamelijke en emotionele gezondheid en ontwikkeling. Omdat het maaltijdgebeuren een belangrijke rol speelt in het schoolgebeuren, wordt gezorgd voor evenwichtige en gevarieerde maaltijden. Niet enkel het lichamelijk welzijn, maar ook de stimulatie van het concentratievermogen en de energie is hierbij belangrijk. Eveneens willen we werken aan dagelijkse beweging. Naast de uren lichamelijke opvoeding zien we het als een opdracht om de leerlingen tijdens de pauzes diverse mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en dit te promoten. Ook het paramedisch team speelt hierin een bewakende en ondersteunend rol. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor rug besparende oefeningen, hef- en tiltechnieken, gewichtsproblemen en dergelijke.

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin