Inclusie in het onderwijs : een ‘reikende hand’ van de ondersteuner…

De taak van de ondersteuner bestaat eruit om kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte of zorgvraag, te ondersteunen in het reguliere onderwijs. Dit betekent dat er meer nodig is, dan het enkel fysiek aanwezig zijn. De ondersteuners gaan op zoek naar welke ondersteuning het kind en de school nodig heeft, zodat elk kind zich kan thuis voelen en tot leren komt op school. Ondersteuners nemen verschillende rollen op:
Coach:

  • werken samen met de leerlingen binnen het klasgebeuren.
  • individueel ondersteuningsmoment met de leerling kan ook heel wat kansen bieden met het oog op de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.
  • bieden hulp aan de leerling en de leerkracht.
Ontwerper:
  • didactisch materiaal uitwerken, afgestemd op de zorgvraag van de leerling of de school. Daarnaast worden gerichte tools aangereikt. Dit kan een meerwaarde vormen voor de leerling, de leerkracht of het klasgebeuren.
Bruggenbouwer:
  • contact leggen tussen de ouders, de school, het CLB en de externe partijen. Zo vormen we een brug om het kind met zijn specifieke onderwijsbehoefte optimaal te ondersteunen. Verbinden is een belangrijke taak binnen de job!
Belangenbehartiger:
  • streven naar een positief welbevinden van de leerling, zodat die zich thuis kan voelen op school en kan ‘groeien’ volgens de eigen talenten.
  • ondersteunen van de leerkracht en/ of het team zorgt voor een meerwaarde binnen het inclusief onderwijs. Zo staan we sterk om alle kansen te bieden aan een kind of jongere, om te ‘groeien’ naar een uniek persoon met zijn of haar eigen talenten.

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen type 2, 3, 4, 6, 7 en 9‘Mijn strepen ‘ zijn misschien verschillend maar mijn hart klopt hetzelfde… samen gaan we op weg in het ‘groeien’ tot een uniek persoon en werken we mee aan een kleurrijke maatschappij…!


SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin