Wij bieden een specifieke autiwerking OV2 aan en een geïntegreerde autiwerking op het niveau van opleidingsvorm 3

Doelgroep:

Leerlingen vanaf 13 jaar met een attest buitengewoon onderwijs van het type 9 en een diagnose ASS kunnen bij ons terecht in de autiwerking voor aangepast beroepsonderwijs.

Opleidingsaanbod:

Manitoba:

op het niveau opleidingsvorm 2 bieden wij een specifieke autiwerking aan. Daarbinnen voorzien wij in een opleiding harde sector waarbij we vooral aansturen op tuinbouw. Wij bieden ook een zachte sector aan waarbij de nadruk vooral ligt op bandwerk, koken en textiel.

De Varens - hoofdgebouw:

op het niveau opleidingsvorm 3 bieden wij een geïntegreerde werking aan binnen alle opleidingen (lasser, schilder-decorateur, interieurbouwer, metselaar, tuinbouwarbeider, grootkeukenmedewerker, logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen).

Specifieke auti- aanpak:

Onze autiwerking steunt op de principes van de TEACCH- methode:

Verheldering: aanbieden van een gestructureerde leer- en leefomgeving.

Visualisatie: aanbieden van visuele ondersteuning.

Individualisatie: onderwijs op het niveau van de leerling.

Functionaliteit: aanleren van leef- en leervaardigheden, bruikbaar in de huidige maatschappij.

Continuïteit: dezelfde manier van werken door alle betrokken partijen.

Transfer: aanbieden van mogelijkheden tot het toepassen van de geleerde vaardigheden in diverse contexten.

DOELSTELLINGEN

  • Algemene sociale- en beroepsvorming
  • Integratie leef- en arbeidsmilieu
  • Duidelijkheid scheppen in het dagelijkse leven
  • Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid bijbrengen
  • Leren omgaan met veranderingen en emoties

Ons uiteindelijke doel is en blijft onze leerlingen met een autismespectrumstoornis in de huidige maatschappij te integreren. Door hen een aangepaste leer- en leefomgeving te bieden, slagen we er in hen vaardigheden aan te leren die ze later nodig zullen hebben om goed te kunnen meedraaien in een beschermd of gewoon werkcircuit en om binnen verschillende sociale situaties op de juiste manier te reageren en te evolueren.

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin