Opleidingsvorm 2

Hier krijgen de leerlingen een functionele voorbereiding op de integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Opleidingsvorm 2 biedt, naast een algemene en sociale vorming, ook een arbeidstraining om zo een integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. Binnen deze onderwijsvorm worden de zelfredzaamheids-, communicatie- en motorische vaardigheden ernstig onderbouwd en uitgebreid. 

In de eerste fase worden de leerlingen vooral in contact gebracht met verschillende materialen, zoals papier, karton, hout, weefsel en metaal. Met behulp van basistechnieken en -handelingen leren de leerlingen de materialen verwerken. Na enige tijd wordt van hen ook een bepaald werktempo verlangd. Tijdens de eerste fase trachten we de creativiteit te stimuleren en de motorische vaardigheid van de leerlingen zo hoog mogelijk op te drijven. De leerlingen krijgen 16 uur BGV en 12 uur ASV, in een sfeer van geborgenheid waarbij ook de zelfredzaamheid wordt nagestreefd. De klassenraad beslist of een leerling rijp genoeg is om de 2de fase aan te vatten. 

Tijdens de tweede fase trachten we de leerlingen een gewoontevorming bij te brengen en hen voor te bereiden op een specifieke taak in een beschermde arbeidssituatie. De leerling krijgt 20 uur BGV en 8 uur ASV. Na de opleiding wordt een attest van gedane studies afgeleverd.

Meer informatie?

Bekijk onze schoolbrochure

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin