Opleidingsvorm 3

In opleidingsvorm 3 krijgen de leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming met als einddoel een tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Dit voor leerlingen met type basisaanbod, 3, 4 en 9.

SBSO De Varens biedt zeven verschillende opleidingen aan:

 • Hoeknaadlasser
 • Medewerker ruwbouw
 • Medewerker groen- en tuinbeheer
 • Werkplaatsbinnenschrijnwerker
 • Schilder
 • Logistiek assistent in de zorg
 • Keukenmedewerker

Een opleiding duurt minimaal 5 jaar: 1 jaar observatiefase, 2 jaar opleidingsfase en 2 jaar kwalificatiefase. Na deze 5 jaren bekomen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties.

Onze verschillende opleidingen

Duaal leren

We hebben ook een ruim aanbod aan opleidingen binnen duaal leren. Het beroep wordt dan voornamelijk aangeleerd op de werkplek. De leerlingen komen ook nog steeds enkele dagen naar school voor praktijkles, levensbeschouwelijke vorming en L.O.:

 • Medewerker fastfood duaal
 • Medewerker groen- en tuinbeheer duaal
 • Assistent plantaardige productie duaal
 • Schilder duaal
 • Machinaal houtbewerker duaal
 • Medewerker hout duaal
 • Keukenmedewerker duaal

Meer informatie

Kwalificatiegetuigschrift

Slagen in het 5e jaar van opleidingsvorm 3 wordt bekrachtigd met een kwalificatiegetuigschrift, afgeleverd door de kwalificatiecommissie. De toekenning van het kwalificatiegetuigschrift steunt op :

 • permanente evaluatie door de klassenraad
 • een geslaagde stage
 • een kwalificatieproef

De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast. De kwalificatiecommissie beslist bij eenvoudige meerderheid over:

 • de regelmatigheid van de inschrijving van de leerling;
 • de regelmatigheid (inrichting of vrijstelling) van de verplichte stages in het 4e en 5e jaar;
 • de kwalificatietechniek die aan de leerling wordt toegekend

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin