Vanaf dit schooljaar 2018-2019 stappen we in in het nieuwe project “duaal leren”. Dit om onze jongeren reeds tijdens hun schoolcarrière zo veel mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Bij duaal leren mag men ervan uitgaan dat het beroep vnl. aangeleerd wordt op de werkplek, maar de jongeren komen nog steeds enkele dagen naar school. Daarin hebben ze praktijkles maar eveneens levensbeschouwelijke vorming en LO.

We zijn gestart met twee opleidingen:

  • Medewerker fastfood duaal en groen- en tuinbeheer duaal.
  • Beide opleidingen duren in principe 2 jaar.

Wat meer info over "Medewerker fastfood duaal" en "groen- en tuinbeheer duaal.

  •  Groen- en tuinbeheer duaal start met een stageovereenkomst (SAO) waarbij de jongere in het eerste jaar 2 dagen stage loopt en 2,5 dagen naar school komt. Hiervoor is er geen betaling.
    Vanaf het tweede jaar wordt de jongere wél betaald binnen een arbeidsovereenkomst (OAO) en ontvangt hij/zij een bedrag van +/- €500 per maand. Er worden dan 3 arbeidsdagen per week gepresteerd, 2 dagen komen de jongeren naar school.
    De kinderbijslag blijft tijdens de gehele opleiding verder lopen.
  • Medewerker fastfood duaal begint meteen met een arbeidsovereenkomst. De jongere werkt 3 dagen per week en wordt daar vanaf het eerste jaar reeds voor betaald. Zowel tijdens het eerste als het tweede jaar ontvangt de leerling dus een bedrag van +/-€500. De kinderbijslag blijft ook hier verder lopen.

Wanneer de jongere volhoudt krijgt hij/zij op het einde van ieder jaar nog eens een bonus van €500.

Leerlingen blijven voltijds ingeschreven op school en hebben recht op alle schoolvakanties.

De jongeren worden vooral opgeleid op de werkplek. Door de school worden ze bijkomend opgeleid, maar tevens opgevolgd en geëvalueerd op de werkplek.

Bedoeling is dat de leerlingen een onderwijskwalificatie zoniet een beroepskwalificatie behalen.

Het is de klassenraad die beslist als een jongere arbeidsrijp of quasi arbeidsrijp is. Op basis daarvan geeft zij een niet-bindend advies waardoor een jongere al dan niet kan instappen in het project.

Binnen het schooljaar 2018 – 2019 is duaal leren een proefproject. Dit zal naar het schooljaar 2019 – 2020 uitgebreid worden naar meerdere opleidingen waar jongeren zich zullen kunnen voor inschrijven.

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin