VOLA staat voor alternerend leren voor leerlingen OV2.

OV2 is een opleidingsvorm binnen het buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een mentale beperking.
 
Alternerend leren houdt in dat de leerlingen geleidelijk voorbereid worden op de arbeidsmarkt.
Concreet betekent dit dat ze gedurende een volledig schooljaar 3 dagen per week stage doen (= werkervaring) en 2 dagen per week les volgen op school.
 
Op school is er 1 dag GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming) en 1 dag BGV (Beroeps Gerichte Vorming).
 
Binnen de lessen op school krijgen de leerlingen de kans om hun stage - ervaringen te delen met elkaar.
Bovendien wordt doelgericht gewerkt om mogelijke werkpunten, die gesignaleerd worden op de werkervaringsplaats, bij te sturen.
Er wordt ook aan tempotraining gedaan. 
 
Verschillende regionale dienstverleners bieden ondersteuning voor een betere trajectbegeleiding.
 
De hoofddoelstelling van het VOLA - project is werk maken van een vlottere doorstroming van OV2 - schoolverlaters naar de arbeidsmarkt.

De leerlingen

De doelgroep zijn jongeren uit opleidingsvorm 2 van Buitengewoon Secundair Onderwijs.
 
Een verfijning van de doelgroep op schoolniveau is nuttig en noodzakelijk:
leerlingen die al een aantal stages positief hebben doorlopen, leerlingen die schoolmoe zijn maar nog enkele arbeidscompetenties ontbreken,...
 
De selectie van de leerlingen gebeurt door de klassenraad.

De VOLA - Coördinator

De VOLA - coördinator vormt de brug tussen de school en de arbeidsmarkt.
Deze kent het functioneren van de leerlingen en brengt dit zo volledig mogelijk in kaart.
Door een aantal initiatieven wordt de overgang van school naar werk vlotter mogelijk gemaakt:
 
  • brengt de beginsituatie van elke leerling in kaart en communiceert hierover met alle betrokkenen van het RSV,
  • zoekt stageplaatsen binnen de sociale werkplaats of binnen bedrijven van het Normaal Economisch Circuit,
  • maakt stagecontracten op, bespreekt stagecontract en takenpakket van elke leerling met de verantwoordelijke van elke stageplaats,
  • begeleidt de leerlingen op school en tot op de werkvloer,... (d.m.v. observaties, bezoeken op de werkvloer,...),
  • overlegt met de stagementoren om de begeleiding en ondersteuning optimaal te hebben,
  • evalueert in samenspraak met de stagementoren en rapporteert aan de leden van de klassenraad,
  • overlegt met externe partners (GTB, RESOC, ...) om de geleidelijke transitie naar de arbeidsmarkt te optimaliseren.

Meer info over vola?

Bekijk onze schoolbrochure

 
SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin