Rots en Water:

Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes.
Het trainen van de fysieke weerbaarheid is een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Door fysieke oefeningen leren jongeren op een andere manier communiceren.
De aangeleerde ademhalingstechnieken, het focussen op één punt worden gebruikt in gevechtssport maar kunnen makkelijk vertaald worden naar alledaagse omgangsvormen.
Soms moet men zich assertief opstellen, in de aanval durven gaan, voor zichzelf opkomen: zich durven opstellen als rots.
Vaak moet men zich gedragen als water om meer effect te hebben.
In de gevechtsport vertaalt zich dat in evenwicht houden, de kracht van een ander gebruiken.
Dit wordt, binnen de trainingen met de jongere, omgezet naar communicatievaardigheden: luisteren vooraleer men reageert, respect opbrengen voor de ander, grenzen kennen en leren hanteren.
Elke training start heel fysiek en wordt ondersteund door momenten van groepsgesprekken, zelfreflectie en opdrachten.
Vanuit deze fysieke ervaringen wordt er stil gestaan bij de lichamelijke gewaarwording en de bewustwording.
Hierdoor wordt de overgang van de aangeleerde technieken en de mentale en sociale vaardigheden naar de persoonlijke leefwereld en –sfeer (thuissituatie, schoolse omgeving, peergroup…) getransfereerd.

 
SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin